Dostawa przed Świętami dla zamówień na produkty szyte na wymiar do 2 kwietnia, produkty gotowe i na metry do południa 6 kwietnia. Darmowa wysyłka dla zamówień powyżej 200 zł.

Dostawa przed Świętami dla zamówień na produkty szyte na wymiar do 2 kwietnia, produkty gotowe i na metry do południa 6 kwietnia. Darmowa wysyłka dla zamówień powyżej 200 zł.

    Nie masz żadnych produktów w Ulubionych.

Program Operacyjny PROJEKT 2020 Polska Wschodnia

Markizeta Witold, Henryk Solarscy spółka jawna jest beneficjentem Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy

Na podstawie umowy o dofinansowanie POPW.01.05.00-18-0025/20-00 zrealizowaliśmy projekt pt.: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Markizeta Witold, Henryk Solarscy spółka jawna”.

Cel projektu: Projekt dotyczył wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc została udzielona na podstawie programu nr Sa.57015 (2020/N)

Wartość projektu: 206.660,16 PLN

Udział Unii Europejskiej: 206.660,16 PLN

Okres realizacji: 01.07.2020 r. – 30.09.2020 r.

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wykorzystanie wsparcia IOB do wdrożenia nowej grupy asortymentowej - produktów tworzonych przez klientów oraz innowacji procesowej - zautomatyzowanego wytwarzania tekstyliów opartego o platformę sprzedażową z kreatorem produktu implementującym Rozszerzoną Rzeczywistość.

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP „Wykorzystanie wsparcia IOB do wdrożenia nowej grupy asortymentowej – produktów tworzonych przez klientów oraz innowacji procesowej – zautomatyzowanego wytwarzania tekstyliów opartego o platformę sprzedażową z kreatorem produktu implementującym Rozszerzoną rzeczywistość”

Przedmiotem projektu było wykorzystanie wsparcia IOB przy wdrożeniu innowacji procesowej polegającej na automatyzacji procesu wytwarzania tekstyliów wyzwalanego przez kreator produktu dostępny dla klientów. Proinnowacyjne usługi doradcze obejmowały przygotowanie do wdrożenia innowacji oraz wsparcie we wdrożeniu innowacji. W ramach projektu (inwestycja początkowa) został również dokonany zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z wdrażanymi innowacjami.

Umowa o dofinasowanie nr POIR.02.03.01-18-0090/18-00

Całkowita wartość projektu: 1 766 772,00 PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 911 480,00 PLN